Logo Hwiangerddi dot Cymru

Y lliwiau yn Gymraeg

Gwyn fel yr eira 
Du fel y frân 
Pinc fel y rhosyn 
Coch fel y tân 
Llwyd fel y wiwer 
Melyn fel yr haul 
Glas fel yr awyr 
Gwyrdd fel y dail. 

Dyna rai o'r lliwiau, 
y lliwiau yn Gymraeg. 

Anhysbys

The colours in Welsh

White like the snow 
Black like the crow 
Pink like the rose 
Red like the fire 
Grey like the squirell 
Yellow like the sun 
Blue like the sky 
Green like the leaves. 

That's some of the colours, 
the colours in Welsh. 

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.