Logo Hwiangerddi dot Cymru

Croeso i Hwiangerddi.cymru – y wefan sydd wedi dod o hyd i ganeuon plant Cymraeg (traddodiadol a modern) a’i rhoi i gyd mewn un man - 174 o ganeuon a dal i gyfrif. Dewiswch un o’r caneuon isod a dechreuwch fwynhau'r canu, neu dewiswch un or categoriau uchod i ddarganfod caneuon sy’n perthnasol yw gilydd – nai llai trwy thema, achlywir, math, ayyb.

Mae’r erthygl a ddangosodd ar Wales Online (saesneg), yn trafod pwysigrwydd hwiangerddi at datblygiad eich plentyn ac yn rhoi gyngor o sut i gael hwyl drwy ganu.

Welcome to Hwiangerddi.cymru - where we are trying to gather the most complete collection of Welsh language nursery rhymes anywhere - 174 songs and counting. Please go ahead and select one of the nursery rhymes listed below, and start singing. Or choose a category above to see other groupings.

This Wales online article contains more information about the importance of nursery rhymes to help with your child's development and for some tips on how to make singing them even more fun.

Cân yr wythnos ydy... Fuoch chi erioed yn morio?

Fuoch chi erioed yn morio?
Wel do mewn padell ffrio;
chwythodd y gwynt fi i'r Eil o Man,
a dyna lle bum i'n crio

Gwelir gweddill y cân yma

The song of the week is... Have you ever been sailing?

Have you ever been sailing?
Wel yes, in a frying pan;
the wind belw me to the Isle of Man,
and that's where I was crying

See the rest of the song here

llythyr a

llythyr b

llythyr c

llythyr d

llythyr f

llythyr ff

llythyr g

llythyr h

llythyr i

llythyr ll

llythyr m

llythyr o

llythyr p

llythyr r

llythyr s

llythyr t

llythyr u

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.