Logo Hwiangerddi dot Cymru

Croeso i Hwiangerddi.cymru – y wefan sydd wedi dod o hyd i ganeuon plant Cymraeg (traddodiadol a modern) a’i rhoi i gyd mewn un man - 173 o ganeuon a dal i gyfrif. Dewiswch un o’r caneuon isod a dechreuwch fwynhau'r canu, neu dewiswch un or categoriau uchod i ddarganfod caneuon sy’n perthnasol yw gilydd – nai llai trwy thema, achlywir, math, ayyb.

Mae’r erthygl a ddangosodd ar Wales Online (saesneg), yn trafod pwysigrwydd hwiangerddi at datblygiad eich plentyn ac yn rhoi gyngor o sut i gael hwyl drwy ganu.

Welcome to Hwiangerddi.cymru - where we are trying to gather the most complete collection of Welsh language nursery rhymes anywhere - 173 songs and counting. Please go ahead and select one of the nursery rhymes listed below, and start singing. Or choose a category above to see other groupings.

This Wales online article contains more information about the importance of nursery rhymes to help with your child's development and for some tips on how to make singing them even more fun.

Cân yr wythnos ydy... Dacw mam yn dŵad

Dacw mam yn dŵad ar ben y gamfa wen
rhywbeth yn ei ffedog a phiser ar ei phen
Y fuwch yn y beudy yn brefu am y llo,
a'r llo'r ochr arall yn chwarae Jim Cro

Gwelir gweddill y cân yma

The song of the week is... There's mummy coming

There's Mummy coming over the white stile
with something in her apron and a jug balanced on her head
The cow in the cowshed lowing for the calf,
and the calf on the other side is playing Jim Cro

See the rest of the song here

llythyr a

llythyr b

llythyr c

llythyr d

llythyr f

llythyr ff

llythyr g

llythyr h

llythyr i

llythyr ll

llythyr m

llythyr o

llythyr p

llythyr r

llythyr s

llythyr t

llythyr u

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.