Logo Hwiangerddi dot Cymru

Rydwy'n gwisgo cennin pedr

Rydwy'n gwisgo cennin pedr 
Rydwy'n gwisgo cennin pedr 
Rydwy'n gwisgo cennin pedr 
ar ddydd Gwyl Dewi Sant

Rydwy'n chwifio baner Cymru 
Rydwy'n chwifio baner Cymru 
Rydwy'n chwifio baner Cymru 
ar ddydd Gwyl Dewi Sant

Anhysbys

We're wearing a daffodil

We're wearing a daffodil 
We're wearing a daffodil 
We're wearing a daffodil 
on Saint David's Day

We're waving Wales flag 
We're waving Wales flag 
We're waving Wales flag 
on Saint David's Day

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.