Logo Hwiangerddi dot Cymru

Mae gen i het tri chornel

Mae gen i het tri chornel
tri chornel sydd i'm het
ac os nad oes tri chornel
nid honno yw fy het.

Mae gen i ___ tri chornel
tri chornel sydd i'm ___
ac os nad oes tri chornel
nid honno yw fy ___.

Mae gen i ___ tri ______
tri ______ sydd i'm ___
ac os nad oes tri ______
nid honno yw fy ___.

Mae gen i ___ ___ ______
___ ______ sydd i'm ___
ac os nad oes ___ ______
nid honno yw fy ___.

Anhysbys

I have a three cornered hat

I have a three cornered hat
three corners are on my hat
and if it doesn't have three corners
that isn't my hat.

I have a three cornered ___
three corners are on my ___
and if it doesn't have three corners
that isn't my ___.

I have a three ______ ___
three ______ are on my ___
and if it doesn't have three ______
that isn't my ___.

I have a _____ ______ ___
_____ ______ are on my ___
and if it doesn't have _____ ______
that isn't my ___.

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.