Logo Hwiangerddi dot Cymru

Mi welais Jac y Do

Mi welais Jac y Daw
yn eistedd ar ben tô;
het wen ar ei ben a dwy goes bren
ho-ho-ho-ho-ho-ho

Mi welais iar fach yr haf
yn mynd i werthu ffa.
Fe'i gwerthodd yn rhes a collodd y pres
ha-ha-ha-ha-ha-ha

Hen fwnci bach o Lŷn
a aeth i dynnu'i lun;
edrychodd yn syn a chwarddodd fel hyn:
hi-hi-hi-hi-hi-hi

Hen geiliog dandi do
a redodd i'r cwt glo.
Mi welodd gi mawr a gwaeddodd fel cawr
go-go-go-go-go-go

Daeth mochyn bach i'r dref
i chwilio am bwys o de.
Fe welodd ful bach yn rhowlio mewn sach
he-he-he-he-he-he

Traddodiadol

The Jackdaw

I saw a Jackdaw
sitting on the roof;
a white hat on his head and two wooden legs
ho-ho-ho-ho-ho-ho

I saw a butterfly
going to sell beans.
She sold the row but lost the money
ha-ha-ha-ha-ha-ha

An old little monkey from Llŷn
who went to take his photo;
he looked in surprise and laughed like this:
hi-hi-hi-hi-hi-hi

A dandy old cockerel
who went to the coal shed.
He saw a big dog and shouted like a giant
go-go-go-go-go-go

A small pig came to the town
to search for a pound of tea.
He saw a small mule rolling in a sack
he-he-he-he-he-he

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.