Logo Hwiangerddi dot Cymru

Un gath fach

Un gath fach yn y fasged 
yn cysgu’n drwm 
yn cysgu’n drwm. 
Un gath fach yn y fasged 
yn gynnes gyda Mam. 

Dwy gath fach yn y fasged 
yn cysgu’n drwm 
yn cysgu’n drwm. 
Dwy gath fach yn y fasged 
yn gynnes gyda Mam. 

Tair cath fach yn y fasged 
yn cysgu’n drwm 
yn cysgu’n drwm. 
Tair cath fach yn y fasged 
yn gynnes gyda Mam. 

Pedair cath fach yn y fasged 
yn cysgu’n drwm 
yn cysgu’n drwm. 
Pedair cath fach yn y fasged 
yn gynnes gyda Mam. 

Pum cath fach yn y fasged 
yn cysgu’n drwm 
yn cysgu’n drwm. 
Pum cath fach yn y fasged 
yn gynnes gyda Mam. 

Anhysbys

One kitten

One kitten in the basket 
sleeping heavily 
sleeping heavily. 
One kitten in the basket 
cosy with Mam. 

Two kittens in the basket 
sleeping heavily 
sleeping heavily. 
Two kittens in the basket 
cosy with Mam. 

Three kittens in the basket 
sleeping heavily 
sleeping heavily. 
Three kittens in the basket 
cosy with Mam. 

Four kittens in the basket 
sleeping heavily 
sleeping heavily. 
Four kittens in the basket 
cosy with Mam. 

Five kittens in the basket 
sleeping heavily 
sleeping heavily. 
Five kittens in the basket 
cosy with Mam. 

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.