Logo Hwiangerddi dot Cymru

Y broga bach

Broga bach aeth mas i rodio Twywyadio, 
ar gefn ei farch a’i gyfrwy cryno, 
pwy lygadai ond llygoden.

Meddai’r Broga Bach yn serchog, 
“A fynni di fod yn wraig i farchog?” 
“Pa ryw fantais gawn o fentro?”

“Gwisgo’n grand fel gwraig marsiandwr, 
cei ddigon o berlau yn dy barlwr.” 
“Gwell yw'r wisg o flew bach llwydion.”

“Mi rof iti gig i'w fwyta, 
cei ddiod o win a medd dy wala.” 
“Gwell yw ceisio peth o'r cosyn.”

“Dyna ben, ni waeth heb geisio, 
yr wyt ti’n un anodd iawn dy blesio.” 
“Caws a bara a’m plesia’n burion.”

Anhysbys

The little frog

A little frog went out to walk, 
on the back of his stallion and his neat saddle, 
who caught his eye but a mouse.

The little frog said affectionately, 
“Would you be a wife to a knight?” 
“What kind of advantage will we have from this venture?”

“Dressing up grandly like the wife of a merchant, 
you will have plenty of pearls in your parlour.” 
“I’d rather have the outfit of little grey hairs.”

“I will give you meat to eat, 
you will have plenty of wine and mead.” 
“I would rather try some cheese.”

“That’s it, I’m done with trying, 
you are very difficult to please.”
“Cheese and bread are my pleasures.”

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.