Logo Hwiangerddi dot Cymru

Rew di ranno

Diofal yw’r aderyn, 
ni hau, ni fed un gronyn, 
heb un gofal yn y byd, 
mae’n canu hyd y flwyddyn.

Cytgan: 
Dymili dymili dymili dymili, 
dymili dymili dymili dymili, 
rew di rew di ranno. 
Heb un gofal yn y byd, 
mae'n canu hyd y flwyddyn.

Fe eistedd ar y gangen, 
gan edrych ar ei aden, 
heb un geiniog yn ei god, 
yn llywio a bod yn llawen.

(Cytgan)

Fe fwyta'i swper heno, 
ni ŵyr yn lle mae'i ginio, 
dyna'r modd y mae yn byw, 
a gad o i Dduw arlwyo.

(Cytgan)

Traddodiadol

Reh-w dee ran-o

Carefree is the bird, 
doesn’t sow, doesn’t reap one grain, 
without a care in the world, 
singing through the year.

Chorus: 
Dimilee dimilee dimilee dimilee, 
dimilee dimilee dimilee dimilee, 
reh-w dee reh-w dee  ran-o. 
Without a care in the world, 
singing through the year.

Sitting on the branch, 
looking at it’s wing, 
without a penny in it’s pouch, 
ruling [over us?] and being merry.

(Chorus)

It eats it’s supper tonight, 
not knowing where it’s lunch will come from, 
that’s the way it’s life is, 
it leaves it to God to provide.

(Chorus)

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.