Logo Hwiangerddi dot Cymru

I fewn i’r arch â nhw

Yr eliffant mawr a’r cangarw
i fewn i’r arch â nhw
Ni welsoch chi’r 'rioed y fath halibalw
i fewn i’r arch â nhw

Ribidires ribidires i fewn i’r arch â nhw
Ribidires ribidires i fewn i’r arch â nhw

Dau fustach, dau darw, dwy fuwch a dau lo
i fewn i’r arch â nhw
A dau aligator a dau hipopo
i fewn i’r arch â nhw

Ribidires ribidires i fewn i’r arch â nhw
Ribidires ribidires i fewn i’r arch â nhw

Jiráff mawr melyn â’i gyddfau fel rhaff
i fewn i’r arch â nhw
Yn fawr iawn eu diolch am gael fod yn saff
i fewn i’r arch â nhw

Ribidires ribidires i fewn i’r arch â nhw
Ribidires ribidires i fewn i’r arch â nhw

Y llygod oedd yno, un bach ac un mawr
i fewn i’r arch â nhw
yn rhedeg o gwmpas ar ras hyd y llawr
i fewn i’r arch â nhw

Ribidires ribidires i fewn i’r arch â nhw
Ribidires ribidires i fewn i’r arch â nhw

Ribidires ribidires i fewn i’r arch â nhw
Ribidires ribidires i fewn i’r arch â nhw

Anhysbys

Into the ark they go

The big elephant and the kangaroo
into the ark they go
You never saw such a hulibaloo
into the ark they go

Rib-i-dee-res rib-i-dee-res into the ark they go
Rib-i-dee-res rib-i-dee-res into the ark they go

Two bullocks, two bulls, two cows and two calves
into the ark they go
And two alligators and two hippos
into the ark they go

Rib-i-dee-res rib-i-dee-res into the ark they go
Rib-i-dee-res rib-i-dee-res into the ark they go

A large yellow giraffe with their necks like rope
into the ark they go
Very thankful for being kept safe
into the ark they go

Rib-i-dee-res rib-i-dee-res into the ark they go
Rib-i-dee-res rib-i-dee-res into the ark they go

The mice were there, one small and one large
into the ark they go
Running around racing across the floor
into the ark they go

Rib-i-dee-res rib-i-dee-res into the ark they go
Rib-i-dee-res rib-i-dee-res into the ark they go

Rib-i-dee-res rib-i-dee-res into the ark they go
Rib-i-dee-res rib-i-dee-res into the ark they go

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.