Logo Hwiangerddi dot Cymru

Noson oer

Mae’r stabl yn gartref i’r ceffyl,
a’r beudy yn gartref i’r fuwch,
ac aderyn y tô sy’n gwneud nyth iddo’i hun
yn y bondo, ychydig yn uwch.

Mewn twlc y mae’r mochyn yn cysgu,
yng nghanol y gwellt ar y llawr,
a’r defaid a’r wŷn sydd yn chwilio am fwyd
ar ochr y mynydd mawr.

Bydd yn llwm ar yr wŷn a’r defaid,
pan fo’r eira yn wyn dros y tir,
ond bydd Robin Goch mewn ysgubor glyd –
yn gynnes, drwy’r gaeaf hir.

Diolch i Twf

A cold night

The stable is home to the horse, 
the cowshed is home to the cow,
and the sparrow makes a nest for itself
in the eaves, a little bit higher.

The pig sleeps in a sty,
amidst the straw on the floor,
and the sheep and lambs search for food
on the slopes of the mountain.

The lambs and the sheep will have trouble finding food 
when the white snow covers the land,
but Robin Red-Breast will be happy enough –
warm throughout the long winter.

Thanks to Twf

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.