Logo Hwiangerddi dot Cymru

Mochyn bach yn mynd i'r farchnad

Mochyn bach yn mynd i'r farchnad 
basged wag o dan ei gesail; 
Mochyn bach yn mynd i'r farchnad 
i nôl bwyd i de. 

Mochyn bach sy yn y farchnad 
llenwi'r bag sy dan ei gesail; 
Mochyn bach sy yn y farchnad 
i nôl bwyd i de. 

Mochyn bach yn cerdded adre, 
basged lawn o dan ei gesail; 
Mochyn bach yn cerdded adre, 
hufen iâ i de. 

Anhysbys

Little pig going to the market

Little pig going to the market 
an empty basket under his armpit; 
Little pig going to the market 
to fetch food for tea. 

Little pig is in the market 
filling the bag that is under his armpit; 
Little pig is in the market 
to fetch food for tea. 

Little pig walking home, 
a full basket under his armpit; 
Little pig walking home, 
ice cream for tea. 

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.