Logo Hwiangerddi dot Cymru

Robin goch

Robin goch ar ben y rhiniog 
a'i ddwy aden fach anwydog 
ac yn dwedyd was yn smala 
“Mae hi'n oer, mi ddaw yn eira”.

Robin goch ar ben y Berwyn 
dweud daw gwyn yn hulio’r gwanwyn 
ac yn dwedyd was yn smala 
“Mae hi'n oer, mi ddaw yn eira”.

Robin goch ar ben y rhiniog 
yn gofyn tamaid, heb un geinog 
ac yn dwedyd was yn smala 
“Mae hi'n oer, mi ddaw yn eira”.

Traddodiadol

Red robin

Red robin on the doorstep 
with his two little chilly wings 
and he said with amusement 
“It’s cold, the snow is coming”.

Red robin on the Berwyn 
saying the white [snow] cover will remain in the Spring 
and he said with amusement 
“It’s cold, the snow is coming”.

Red robin on the doorstep 
asking for a little something, without a single penny 
and he said with amusement 
“It’s cold, the snow is coming”.

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.