Logo Hwiangerddi dot Cymru

Fuoch chi erioed yn morio?

Fuoch chi erioed yn morio?
Wel do mewn padell ffrio;
chwythodd y gwynt fi i'r Eil o Man,
a dyna lle bum i'n crio

Crio'n arw arw,
dim byd ond tywydd garw;
be' glywen i'n rhywle uwch fy mhen,
ond gwylan wen yn galw

Gwylan wen yn galw -
“Wel wir mae'n biti garw.
Rhaid i ti aros hanner dydd,
yn llonydd am y llanw.”

Llanw'n dwad wedyn,
a'r gwynt yn troi yn sydyn;
lansio'r badell ar y gro,
a nofio'n ôl i Nefyn

Traddodiadol

Have you ever been sailing?

Have you ever been sailing?
Wel yes, in a frying pan;
the wind belw me to the Isle of Man,
and that's where I was crying

Crying very bitterly,
nothing but bad weather;
what did I hear somewhere above my head,
but a white seagull calling

A white seagull was calling -
“Well that's a great pity.
You'll have to wait half a day,
peacefully for the tide.”

The tide came then,
and the wind turned suddenly;
[I] launched the pan on the gravel
and swam back to Nefyn

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.