Logo Hwiangerddi dot Cymru

Robin ddiog / Tŷ Bach Twt

Mae gen i dipyn o dŷ bach twt, 
o dŷ bach twt, o dŷ bach twt. 
Mae gen i dipyn o dŷ bach twt, 
a’r gwynt i'r drws bob bore.

Hei di ho di hei di hei di ho, 
a'r gwynt i'r drws bob bore.

Agorwch dipyn o gîl y drws, 
o gîl y drws, o gîl y drws. 
Agorwch dipyn o gîl y drws, 
'gael gweld y môr a'r tonnau.

Hei di ho di hei di hei di ho, 
'gael gweld y môr a'r tonnau.

Ac yma byddaf yn llon fy myd, 
yn llon fy myd, yn llon fy myd. 
Ac yma byddaf yn llon fy myd, 
a’r gwynt i'r drws bob bore.

Hei di ho di hei di hei di ho,
a'r gwynt i'r drws bob bore.

Traddodiadol

Lazy Robin / Tidy Little House

I’ve got a little tidy house, 
a little tidy house, a little tidy house. 
I’ve got a little tidy house, 
and the wind at the door every morning.

Hey dee hoe dee hey dee hey dee ho, 
and the wind at the door every morning.

Open the door a little, 
the door a little, the door a little. 
Open the door a little, 
have sight of the sea and the waves.

Hey dee hoe dee hey dee hey dee ho, 
have sight of the sea and the waves.

And here I will be content forever, 
content forever, content forever. 
And here I will be content forever, 
and the wind at the door every morning.

Hey dee hoe dee hey dee hey dee ho, 
and the wind at the door every morning.

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.