Logo Hwiangerddi dot Cymru

Dacw mam yn dŵad

Dacw mam yn dŵad ar ben y gamfa wen
rhywbeth yn ei ffedog a phiser ar ei phen
Y fuwch yn y beudy yn brefu am y llo,
a'r llo'r ochr arall yn chwarae Jim Cro

Cytgan:
Jim Cro Crystyn
Wan, tŵ, ffôr,
a'r mochyn bach yn eistedd
mor ddel ar y stôl

Dafi bach a finnau yn mynd i ffair 'Berdâr
Dafi'n mofyn ceiliog a finnau'n mofyn iâr
Dafi bach a finnau yn mynd i ffair Lannon
Dafi'n hela dimau a finnau'n prynu ffôn

Cytgan...

Shoni Brica Moni yn berchyn buwch a llo
a gafr fach a mochyn, ceiliog go-go-go
a cheiliog bach yn dandi yn crio trwy'r nos
eisiau benthyg ceiniog i brynu gwasgod goch

Cytgan...

Traddodiadol

There's mummy coming

There's Mummy coming over the white stile
with something in her apron and a jug balanced on her head
The cow in the cowshed lowing for the calf,
and the calf on the other side is playing Jim Cro

Chorus:
Jim Cro Crystyn,
one, two, four.
and the piglet sits
prettily on the stool

Little Dave and me going to Aberdare Fayre
Dave wanting a cockerel and me wanting a hen
Little Dave and me going to Llannon Fayre
Dave collecting a halfpenny and me I bought a stick

Chorus...

Shoni Brica Moni owns a cow and calf
a little goat and pig, a cockerel go-go-go
the bantam cockerel crying through the night
wanting to loan a penny to buy a red waistcoat

Chorus...

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.