Logo Hwiangerddi dot Cymru

Llwynog coch sy'n cysgu

Llwynog coch sy'n cysgu,
Llwynog coch sy'n cysgu,
Llwynog coch sy'n cysgu
ar y ddôl.

Pwy sy’n mynd i welad,
Pwy sy’n mynd i welad,
Pwy sy’n mynd i welad
ar y ddôl.

Llygaid coch yn agor,
Llygaid coch yn agor,
Llygaid coch yn agor
ar y ddôl.

Llwynog coch yn deffro,
Llwynog coch yn deffro,
Llwynog coch yn deffro
ar y ddôl.

Anhysbys

Red fox is sleeping

Red fox is sleeping, 
Red fox is sleeping, 
Red fox is sleeping 
on the meadow.

Who's going to see, 
Who's going to see, 
Who's going to see 
on the meadow.

Red eye opening, 
Red eye opening, 
Red eye opening 
on the meadow.

Red fox is waking, 
Red fox is waking, 
Red fox is waking 
on the meadow.

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.