Logo Hwiangerddi dot Cymru

Pedoli pedoli

Pedoli, pedoli, pedoli, pe-dinc, 
mi fynnaf bedoli pe gostia imi bunt. 
Pedol yn ôl a phedol ymlaen, 
pedol yn eisiau o dan y troed aswy. 
Pe-dinc. pe-dinc, pe-dinc, 
pe-dinc. pe-dinc, pe-dinc.

Pedoli, pedoli, pedoli, bi-drot, 
rhaid i mi bedoli, ond costiau i mi 'rot. 
Pedol yn dynn o dan y troed hyn, 
gwaith y gŵr gwyn sydd yn y Gelli. 
Bi-drot, bi-drot, bi-drot, 
bi-drot, bi-drot, bi-drot.

Pedoli, pedoli, pedoli, pe-doc, 
mi fynnaf bedoli yr hen geffyl broc. 
Pedol yn ôl a phedol ymlaen, 
pedol yn eisiau o dan y troed aswy. 
Pe-doc, pe-doc, pe-doc, 
pe-doc, pe-doc, pe-doc.

Traddodiadol

To shoe, to shoe

To shoe, to shoe, to shoe, pe-dink, 
I will shoe if it costs me a pound. 
A horseshoe at the back and a horseshoe at the front, 
a horseshoe is needed under the left foot. 
Peh-dink, peh-dink, peh-dink, 
peh-dink, peh-dink, peh-dink.

To shoe, to shoe, to shoe, bee-drot, 
I must shoe, but it’ll cost me fourpence. 
The horseshoe is tight under this foot, 
the work of the white man in Y Gelli. 
Bee-drot. bee-drot, bee-drot, 
bee-drot. bee-drot, bee-drot.

To shoe, to shoe, to shoe, pe-dock, 
I will be shoeing the old (broc?) horse.
A horseshoe at the back and a horseshoe at the front, 
a horseshoe is needed under the left foot. 
Peh-dock, peh-dock, peh-dock, 
peh-dock, peh-dock, peh-dock.

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.