Logo Hwiangerddi dot Cymru

Mi welais long yn hwylio

Cytgan: 
Mi welais long yn hwylio, 
yn hwylio ar y lli. 
Ac O! Roedd hon yn llawn ymron 
o bethau tlws imi. 

Roedd ynddi 'falau cochion, 
a stoc o eirin mair. 
Ei hwyliau oedd o sidan gwyn 
a'r llong ei hun o aur.

(Cytgan) 

Hwyaden oedd y capten, 
o'r enw Twm Sion Jac, 
a phan symudai'r llong drwy'r dwr, 
fe gana “cwac, cwac, cwac!”.

(Cytgan) 

Y pymtheg morwr noeth eu traed 
a weithient ar ei bwrdd, 
oe'nt bymtheg llyffant melyn mawr, 
y mwyaf allech gwrdd. 

(Cytgan) 

Fe hwyliodd o Gaernarfon, 
draw am Abersoch. 
Y gwynt yn llenwi'r hwyliau gwyn, 
a'r criw yn canu'n groch.

Anhysbys

I saw a ship sailing

Chorus: 
I saw a ship sailing, 
sailing with the flow. 
And oh! She was nearly full 
of beautiful things for me. 

She carried red apples, 
and a stock of gooseberries. 
Her sails were made of white silk 
and the ship itself of gold.

(Chorus) 

A duck was the captain, 
his name was Twm Sion Jac, 
and when the ship moved through the water, 
he sang “Quack, quack, quack!”

(Chorus) 

The fifteen bare-footed sailors 
working on the deck, 
they were fifteen large yellow toads, 
the largest you could meet. 

(Chorus) 

It sailed from Caernarvon, 
over to Abersoch. 
The wind filing it white sails, 
and the crew sang loudly.

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.