Logo Hwiangerddi dot Cymru

Hen fenyw fach Cydweli

Hen fenyw fach Cydweli 
yn gwerthy losin du, 
yn rhifo deg am ddime, 
ond unarddeg i mi. 
Wel dyma'r newydd gorau ddaeth i mi, i mi, 
Wel dyma'r newydd gorau ddaeth i mi, i mi, 
oedd rhifo deg am ddime, 
ond unarddeg i mi.

Ffa la la, ffa la la, ffa la la la la la la. 
Ffa la la, ffa la la, ffa la la la la la la. 

Mi es i Faes y Croesau, 
mi ges i groeso mawr, 
afalau wedi'u pobi 
a stôl i eistedd i lawr.
Wel dyma'r newydd gorau ddaeth i mi, i mi, 
Wel dyma'r newydd gorau ddaeth i mi, i mi, 
afalau wedi'u pobi, 
a stôl i eistedd i lawr.

Ffa la la, ffa la la, ffa la la la la la la. 
Ffa la la, ffa la la, ffa la la la la la la. 

Mae gen i fegin newydd 
a honno'n llawn o wynt, 
mae'r byd yn gwenu arnaf 
fel yn y dyddiau gynt.
Wel dyma'r newydd gorau ddaeth i mi, i mi, 
Wel dyma'r newydd gorau ddaeth i mi, i mi, 
mae'r byd yn gwenu arnaf 
fel yn y dyddiau gynt.

Ffa la la, ffa la la, ffa la la la la la la. 
Ffa la la, ffa la la, ffa la la la la la la. 

Traddodiadol

Little old lady of Kidwelly

Little old lady of Kidwelly 
selling liquorice, 
counting ten for a halfpenny, 
but eleven for me. 
Well, this is the best news for me, for me, 
Well, this is the best news for me, for me, 
counting ten for a halfpenny, 
but eleven for me.

Fa la la, fa la la, fa la la la la la la. 
Fa la la, fa la la, fa la la la la la la. 

I went to Maes y Croesau, 
where I received a warm welcome, 
baked apples 
and a stool to sit down.
Well, this is the best news for me, for me, 
Well, this is the best news for me, for me, 
baked apples, 
and a stool to sit down. 

Fa la la, fa la la, fa la la la la la la. 
Fa la la, fa la la, fa la la la la la la. 

I have new bellows 
and it's full of air/wind (working well), 
the world is smiling at me 
just like the olden days.
Well, this is the best news for me, for me, 
Well, this is the best news for me, for me, 
the world is smiling at me 
just like the olden days.

Fa la la, fa la la, fa la la la la la la. 
Fa la la, fa la la, fa la la la la la la. 

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.