Logo Hwiangerddi dot Cymru

Deryn y Bwn o'r Banna

Deryn y Bwn o’r Banna 
aeth i rodio’r gwylia 
lle disgynnodd o ar ei ben, ar ei ben, 
bwm bwm, bwm bwm, 
ond i bwn o 'fala.

Deryn y Bwn a gododd 
y 'fala i gyd a gariodd 
dros y Banna i farchnad Caer 
bwm bwm, bwm bwm, 
ac yno’n daer fe'u gwerthodd.

'Fala 'fala filoedd 
'fala melyn laweroedd 
Y plant yn gweiddi am 'fala'n groch, 
bwm bwm, bwm bwm, 
rhoi dime goch am gannoedd. 

Deryn y Bwn aeth adre 
yn ôl dros ben y Banna. 
Gwaeddai: “Meistres, o gwelwch y pres 
bwm bwm, bwm bwm, 
a ges i wrth werthu 'fala”.

Traddodiadol

A Bittern bird from the Beacons

A Bittern bird from the Beacons 
went out for a walk 
where what fell on his head, on his head, 
boom boom, boom boom, 
but a bunch of apples.

The Bittern bird picked up 
all the apples and carried them 
over the Beacons to Chester market 
boom boom, boom boom, 
and there he sold them.

Apples, apples in their thousands 
lots of yellow apples. 
The children shouting loudly for the apples, 
boom boom, boom boom, 
they gave a halfpenny for hundreds.

The Bittern bird went home 
back over the top of the Beacons. 
He shouted “ Mistress, look at the money 
boom boom, boom boom, 
I had for selling apples”

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.