Logo Hwiangerddi dot Cymru

Os gwelwch yn dda ga'i crempog?

Modryb Elin Ennog,
os gwelwch chi'n dda ga' i grempog?
Cewch chithau de a siwgwr gwyn,
a phwdin lond eich ffedog.
Modryb Elin Ennog,
mae 'ngheg i'n grimp am grempog,
mae mam yn rhy dlwad i brynu blawd,
a Siân yn rhy ddiog i nôl y triog,
a 'nhad yn rhy wael i weithio,
os gwelwch chi'n dda ga' i grempog?

Modryb Gwenno Elin,
a ddawch i at lyn y felin?
Mae'r alarch gwyn yn nofio'r llyn
a'i ben o dan ei benelin;
Modryb Gwenno Elin,
mae olwyn ddŵr y felin
yn mynd ar ei hynt, yn gynt a chynt,
a'r alarch a'i aden ar ôl yr hwyaden;
a ddawch i fy Modryb Elin
i fyny at lyn y felin?

Traddodiadol

Please may I have a pancake?

Aunty Elin Ennog, 
please can I have a pancake? 
You may have tea and white sugar, 
and an apron full of pudding. 
Aunty Elin Ennog, 
my mouth is ready for pancake, 
mum is too poor to buy flour, 
and Sian is too lazy to get the treacle, 
and Dad it too ill to work, 
please can I have a pancake?

Aunty Gwenno Elin, 
will you come to the mill’s lake? 
The white swan swims in the lake 
with his head under his elbow; 
Aunty Gwenno Elin, 
the mill’s water wheel 
goes round, faster and faster, 
and the swan with his wings goes after the duck; 
will you Aunty Elin come 
up to the mill’s lake?

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.