Logo Hwiangerddi dot Cymru

Nos Galan

Oer yw'r gŵr sy'n methu caru, 
Ffa la la la la, la la la la.
Hen fynyddoedd annwyl Cymru, 
Ffa la la la la, la la la la.
Iddo ef a'u câr gynhesaf, 
Ffa la la la la, la la la la.
Gwyliau llawen flwydd nesaf, 
Ffa la la la la, la la la la. 

I'r helbulus oer yw'r biliau 
Ffa la la la la, la la la la.
Sydd yn dyfod yn y Gwyliau, 
Ffa la la la la, la la la la.
Gwrando bregeth mewn un pennill,
Ffa la la la la, la la la la.
Byth na waria fwy na'th ennill 
Ffa la la la la, la la la la. 

Oer yw'r eira ar Eryri,
Ffa la la la la, la la la la.
Er fod gwrthban gwlanen arni,
Ffa la la la la, la la la la.
Oer yw'r bobol na ofalan',
Ffa la la la la, la la la la.
Gwrdd a'u gilydd ar Nos Galan,
Ffa la la la la, la la la la. 

New Year's Eve

Cold is the man who can’t love,
Ffa la la la la, la la la la.
Old dear mountains of Wales,
Ffa la la la la, la la la la.
For him and his warmest love,
Ffa la la la la, la la la la.
Joyful holidays next year,
Ffa la la la la, la la la la.

To the cold trouble are the bills
Ffa la la la la, la la la la.
That come in the [Festive] Holidays,
Ffa la la la la, la la la la.
Listen to a sermon in one verse,
Ffa la la la la, la la la la.
Never spend more than you earn
Ffa la la la la, la la la la.

Cold is the snow on Snowden,
Ffa la la la la, la la la la.
Despite there being a wool blanket on her [the mountain],
Ffa la la la la, la la la la.
Cold are the people who don’t take care,
Ffa la la la la, la la la la.
Meeting themselves on New Year’s Eve,
Ffa la la la la, la la la la.

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.