Logo Hwiangerddi dot Cymru

Ffoles Llantrisant

Mae gen i stwc, mae gen i hilydd
Mae gen i fuddai fechan newydd
Cytgan:
Mae gen i ffansi fawr iawn i dy garu,
Pe cawn i lonydd gan y diogi.

Mae gen i iâr, mae gen i geiliog,
Mae gen i gywan felan fochog
(Cytgan)

Oer yw'r rhew ac oer yw'r eira,
Oer yw'r ty heb dau yn y Gaeaf
(Cytgan)

Du yw y nos, du yw y Gaeaf,
Duach na du yw 'nghalon inne
(Cytgan)

Hyfryd yw gweld yr haul yn y bore
Pan fydd y byd i gyd ar ei ore
(Cytgan)

The infatuated of Llantrisant

I’ve got a pail, I’ve got a strainer
I’ve got a small new churn
Chorus:
I’ve got a very large fancy for your love,
If you were to have peace from lazing.

I have a hen, I have a cockerel,
I have a piggish melancholy
(Chorus)

Cold is the ice and cold is the snow,
Cold is the house without two in the winter
(Chorus)

Black is the night, black is the winter,
Blacker than black is my heart
(Chorus)

Lovely to see the sun in the morning
When the whole world is at it’s best
(Chorus)

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.