Logo Hwiangerddi dot Cymru

Lleucu Llwyd

Cytgan:
Lleucu Llwyd, rwyt ti'n hardd,
Lleucu Llwyd rwyt ti'n werth y byd i mi.
Lleucu Llwyd, rwyt ti'n angel,
Lleucu Llwyd rwy'n dy garu di o hyd.

O! rwy'n cofio cwrdd â thi
Ac rwy'n cofio'r glaw,
Ydy'r eos yn y goedwig?
Ydy'r blodau yn y maes gerllaw?
Yn yr afon mae cyfrinach
ein cusan cynta' ni,
Ac mae'r blodau yn y goedwig
yn sibrwd dy enw di.

(Cytgan)

O! mae'r oriau mân yn pasio
fel eiliad ar adain y gwynt,
A gorweddaf ar fy ngwely,
efallai daw'r freuddwyd yn gynt,
O! mae rhywun yn agosáu,
mi glywaf wichian y glwyd,
Ac rwy'n nabod swn yr esgid –
mae'n perthyn i Lleucu Llwyd.

(Cytgan)

Lleucu Llwyd

Chorus:
Lleucu Llwyd, you are beautiful,
Lleucu Llwyd you’re worth the world to me.
Lleucu Llwyd, you are an angel,
Lleucu Llwyd I love you still.

Oh! I remember meeting you
And I remember the rain,
Is the nightingale in the woodland?
Are the flowers in the nearby field?
In the river is the secret
our first kiss,
And the flowers in the woodland
whisper your name.

(Chorus)

Oh! the early hours pass
like a second on the wing of the wind,
And I lay on my bed,
perhaps the dreams will come quicker,
Oh! someone is coming closer,
I can hear the squeak of the gate,
And I know the sound of the shoe –
it belongs to Lleucu Llwyd.

(Chorus)

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.