Logo Hwiangerddi dot Cymru

Milgi, milgi

Ar ben y bryn mae sgwarnog fach,
ar hyd y nos mae'n pori
A'i chefen brith a'i bola gwyn
yn hidio dim am filgi

Cytgan:
Milgi milgi milgi milgi,
rhowch fwy o fwyd i'r milgi,
Milgi milgi milgi milgi,
rhowch fwy o fwyd i'r milgi.

Ac wedi rhedeg tipyn bach,
mae'n rhedeg mor ofnadwy
Ac un glust lan a'r llall i lawr,
yn dweud ffarwel i'r milgi.

(Cytgan)

'Rôl rhedeg sbel mae'r milgi chwim
yn teimlo'i fod e'n blino
A gweler ef yn swp ar lawr
mewn poenau mawr yn gwingo.

(Cytgan)

Ond dal i fynd wna'r sgwarnog fach
a throi yn ôl i wenu
Gan sboncio'n heini dros y bryn
yn dweud ffarwel i'r milgi.

(Cytgan)

Greyhound, greyhound

On top of the hill there is a small hare,
all through the night it’s grazes
With it’s speckled back and white belly
not worrying at all about a grayhound

Chorus:
Greyhound greyhound greyhound greyhound,
give more food to the greyhound,
Greyhound greyhound greyhound greyhound,
give more food to the greyhound.

And having run a little way,
it’s running really badly
With one ear up and the other down,
saying goodbye to the grayhound.

(Chorus)

After running for a while the swift greyhound
is becoming tired
And I see him in a heap on the floor
squirming in awful pain.

(Chorus)

But the little hare’s still going
and turns back and smiles
While bouncing healthily over the hill
saying goodbye to the greyhound.

(Chorus)

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.