Logo Hwiangerddi dot Cymru

Mae hen wlad fy nhadau

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi, 
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri; 
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad, 
Dros ryddid collasant eu gwaed.

Cytgan: 
Gwlad, Gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad. 
Tra môr yn fur i'r bur hoff bau, 
O bydded i'r heniaith barhau.

Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd, 
Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd; 
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si 
Ei nentydd, afonydd, i mi.

(Cytgan)

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad tan ei droed, 
Mae heniaith y Cymry mor fyw ag erioed, 
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad, 
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

(Cytgan)

gan Evan James (1809-1878) a'i fab James James (1833-1902)

Land of my fathers

This land of my fathers is dear to me
Land of poets and singers, and people of stature
Her brave warriors, fine patriots
Shed their blood for freedom

Chorus:
Land! Land! I am true to my land!
As long as the sea serves as a wall for this pure, dear land
May the language endure for ever.

Old land of the mountains, paradise of the poets,
Every valley, every cliff a beauty guards;
Through love of my country, enchanting voices will be
Her streams and rivers to me.

(Chorus)

Though the enemy have trampled my country underfoot,
The old language of the Welsh knows no retreat,
The spirit is not hindered by the treacherous hand
Nor silenced the sweet harp of my land.

(Chorus)

by Evan James (1809-1878) and his son James James (1833-1902)

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.