Logo Hwiangerddi dot Cymru

Rwy'n canu fel cana'r aderyn

Rwy'n canu fel cana'r aderyn,
yn hapus yn ymyl y lli,
A dyna sy'n llonni fy nodyn,
fod Iesu yn Geidwad i mi.

Cytgan:
Mae'r lesu yn Geidwad i mi,
mae'r Iesu yn Geidwad i mi.
Rwy'n canu, yn canu wrth feddwl,
fod Iesu yn Geidwad i mi.

Rwy'n gwenu fel gwena y seren,
o'r nefoedd, yn loyw ei bri;
A dyna paham ‘rwyf mor llawen,
mae'r lesu yn Geidwad i mi.

(Cytgan)

Rwy'n wyn fel y lili fach, dyner,
rwy'n gwynnu yng ngwawl Calfari,
Gofalu amdanaf bob amser
mae'r lesu sy'n Geidwad i mi.

(Cytgan)

gan Richard Williams (1875-1931)

I'm singing like the bird sings

I'm singing like the bird sings,
happy next to the sea,
And that cheers my note,
that Lord Jesus is Saviour to me.

Chorus:
The Lord Jesus is Saviour to me,
the Lord Jesus is Saviour to me.
I'm singing, singing while thinking,
the Lord Jesus is Saviour to me.

I’m smiling like the stars smile,
from heaven, brightly in their prestige;
And this is why I am so cheerful,
the Lord Jesus is Saviour to me.

(Chorus)

I'm pure like the small tender lilly,
I'm purified in Calvary’s light,
Looking after me at all times
the Lord Jesus is Saviour to me.

(Chorus)

by Richard Williams (1875-1931)

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.