Logo Hwiangerddi dot Cymru

Dacw 'nghariad

Dacw 'nghariad i lawr yn y berllan
O na bawn i yno fy hunan
Dacw'r ty a dacw'r sgubor, dacw ddrws y beudy'n agor

Cytgan:
Ffal-di rwdl idl-al, Ffal-di rwdl idl-al
Tw rym-di ro rym-di radl idl-al
Ffal-di rwdl idl-al, Ffal-di rwdl idl-al
Tw rym-di ro rym-di radl idl-al

Roes fy mhen ar eneth dirion,
Hon sy' bron â thorri 'nghalon,
Wylo bu achos iddi hithau, wylo peth amdanaf finnau.

(Cytgan)

Dacw'r delyn, dacw'r tannau,
Beth ywf gwell heb neb i'w chwarae,
Dacw'r fwynwen, hoenus, dirion, beth wyf well heb gael ei chalon

(Cytgan)

Mae rhai mannau ar y mynydd,
ag sydd llawer gwell na'i gilydd,
A llefydd nad oes neb yn gwybod, felly hwythau y genethod.

(Cytgan)

There is my love

There is my love down in the orchard
Oh, that I were there myself
There is the house and there is the barn, there is the cowshed opening

Chorus:
Fal-dee roodle idl-al, Fal-dee roodle idl-al
Too rim-dee row rim-dee radl idl-al
Fal-dee roodle idl-al, Fal-dee roodle idl-al
Too rim-dee row rim-dee radl idl-al

I put my head on a kind girl,
She who has nearly broken my heart,
there was cause for her to weep, weep a little for me

(Chorus)

There’s the harp, there’s the strings,
It’s no good without anyone to play,
There’s the gentle, spirited, gracious fair one, I’m no good without having her heart

(Chorus)

There are some places on the mountain,
and some much better than others,
And places nobody knows, likewise the girls themselves.

(Chorus)

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.