Logo Hwiangerddi dot Cymru

I'r ysgol

Mi af i'r ysgol fory, 
â'm llyfyr yn fy llaw; 
heibio'r eglwys newydd, 
a'r cloc yn taro naw. 

O, Mari, Mari, codwch, 
mae heddiw'n fore mwyn, 
mae'r adar bach yn canu, 
a'r gog ar frig y llwyn. 

Anhysbys

To school

I will go to school tomorrow, 
with my book in my hand; 
past the new church, 
and the clock strikes nine. 

Oh, Mary, Mary, get up, 
it's a fine morning today, 
the little birds are singing, 
and the cuckoo is on the branches of the bush. 

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.