Logo Hwiangerddi dot Cymru

Gwenni aeth i ffair Pwllheli

Gwenni aeth i ffair Pwllheli, 
eisiau padell bridd oedd arni; 
rhodd amdani chwech o syllte 
costiau gartre ddwy a dime. 
Simpl, siampl, ffinistr, ffanstr, 
doedd rhyw helynt fawr ar Gwen.

Gwenno aeth yn fore i odro, 
gwerth y chweswllt rhwng ei dwylo; 
rhodd y fuwch un slap â'i chynffon 
nes oedd y chweswllt bron yn deilchion. 
Simpl, siampl, ffinistr, ffanstr, 
doedd rhyw helynt fawr ar Gwen.

Gwenni aeth yn fore i olchi, 
eisiau dillad glân oedd arni; 
tra bu Gwen yn nôl y sebon 
y dillad aeth i lawr yr afon. 
Simpl, siampl, ffinistr, ffanstr, 
doedd rhyw helynt fawr ar Gwen.

Traddodiadol

Gwenni went to Pwllheli Fayre

Gwenni went to Pwllheli Fayre, 
she wanted a soil pan; 
she gave six shillings for it 
which at home cost two and a halfpenny. 
Simpl, shampl, ffinistr, ffanstr, 
there was no big trouble on Gwen.

In the morning, Gwenno went to milk, 
six shilling worth in her hand; 
the cow gave a slap of her tail 
until the six shillings was nearly in tatters. 
Simpl, shampl, ffinistr, ffanstr, 
there was no big trouble on Gwen.

Gwenno went one morning to wash, 
she wanted clean clothes; 
whilst Gwen fetched the soap 
the clothes went down the river. 
Simpl, shampl, ffinistr, ffanstr, 
there was no big trouble on Gwen.

Traditional

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.