Logo Hwiangerddi dot Cymru

Hen wraig fach

Hen wraig fach yn byw yn y Cwm, 
dillad carpiog a chlocsie trwm, 
roedd ganddi lo o'r enw Twm, 
un tila iawn ers talwm.

Hen wraig fach yn rhoi llaeth i'r llo, 
yntau'n gwrthod ei gymryd o. 
Wel, dyma hi yn mynd o'i cho'; 
o bobol! 'roedd 'na labio.

Hen lo bach yn mynd nerth 'i draed; 
hithau'n gweiddi “Yn eno'r Tad!” 
wrth ddilyn llo ar draws y wlad; 
ow ffrindiau dyna brofiad.

Anhysbys

Little old lady

Little old lady living in the valley, 
tattered clothes and heavy clogs, 
she had a calf called Twm, 
he’s been puny for ages.

Little old lady giving milk to the calf, 
he's refusing to take it. 
Well, she lost her temper; 
oh crikey! There was a lot of slapping.

Little old calf fleeing as fast as he can; 
she's screaming “in the name of the father!” 
whilst chasing the calf across the country; 
ow friends, what an experience.

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.