Logo Hwiangerddi dot Cymru

Cwyd Dafydd bach

Cwyd Dafydd bach, cwyd Dafydd bach,
clyw'r ehedydd allan!
Na mam bach, na mam bach,
dim ond drws yn gwichian

Cwyd Dafydd bach, cwyd Dafydd bach,
'rwan am yr ysgol!
Na mam bach, na mam bach,
dwi ddim ond symol

Cwyd Dafydd bach, cwyd Dafydd bach,
ddoi di i chwarae allan?
Dof mam bach, dof mam bach,
dw i’n dwad rwan

Cwyd Dafydd bach, cwyd Dafydd bach,
pwy sydd am de-parti?
Fi mam bach, fi mam bach,
hefo stumog harti!

Anhysbys

Get up little David

Get up little David, get up little David,
listen to the larks outside!
No Mam, No Mam,
it’s only a door squeaking

Get up little David, get up little David,
now to go to school!
No Mam, No Mam,
I’m not well

Get up little David, get up little David,
Will you come out to play?
I’ll come Mam, I’ll come Mam,
I’m coming now

Get up little David, get up little David,
who would like a tea-party?
Me Mam, me Mam,
with a strong stomach

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.