Logo Hwiangerddi dot Cymru

Pegi Ban a aeth i olchi

Pegi Ban a aeth i olchi,
eisiau dillad glân oedd arni;
tra bu Pegi yn ‘mofyn sebon
aeth y dillad gyda’r afon.

Beti Bwt a aeth i gorddi,
eisiau menyn ffres oedd arni;
tra bu Beti yn ‘mofyn halen
aeth yr hwch i’r crochan hufen.

Fe aeth Gwen ryw fore i odro, 
padell bridd oedd rhwng ei dwylo; 
tra bu'r fuwch yn siglo'i chynffon 
aeth y badell bridd yn deilchion. 

Anhysbys

Peggy Ban went to wash

Peggy Ban went to wash, 
she wanted clean clothes; 
when Pegi went to get soap 
the clothes washed away with the river.

Betty Bwt went churning, 
she wanted fresh butter; 
when Betty went to get salt 
the sow went to the cream pot.

Gwen went to milk one morning, 
with a earthen dish in her hands; 
when the cow shook her tail 
the earthen dish broke into fragments. 

Unknown

X

Amdanom

Fel siaradwr ail iaith gyda phlentyn bach, sylweddolais na wyddem y geiriau na’r tonau i’r hwiangerddi Cymraeg. Bu rhaid i mi eu ddysgu gair am air a nodyn wrth nodyn oddi wrth fy ngwraig amyneddgar, tra bod hi’n canu i'm merch fach. Rwy’n siwr nad wyf ar fy hun yn y sefyllfa yma, felly creuais i’r wefan yma i geisio helpu fy hun ac eraill.

I built this website because (as a second language Welsh speaker) I neither know the words nor the tunes to any Welsh language nursery rhymes, and am learning them slowly and painfully from my wonderful and patient wife as we sing them to my wonderful daughter. Thank you both for your patience with your tone deaf father / husband, and I hope this resource helps some others out there in my position.

X

Polisi cwcis

Ni ddefnwyddir cwcis ar y wefan yma (heblaw y mewnblaniadau SoundCloud). Er rydyn ni yn achlysurol yn mwynau cwci gyda phaned o de tra’n canu ei’n hoff hwiangerddi, ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod gysylltiedig â cwcis

This website doesn't use cookies (although the SoundCloud embeds look like they do). We do however enjoy the occasional cookie and cuppa while enjoying singing some of our favourate nursery rhymes. But please don't overdo it, we cannot accept any responsibility for cookie related injuries or illness.